RAZPIS

MLADINSKI ŠAHOVSKI TURNIR
HOOD BURGER
Ljubljana open 2019

1. Šahovski klub Komenda, Šahovski klub Ljubljana in Šahovsko društvo Železničar v
sodelovanju z osnovno šolo Kašelj razpisujeta MLADINSKI ŠAHOVSKI TURNIR
HOOD BURGER – LJUBLJANA OPEN 2019.

2. Turnir je dobrodelno naravnan. Izkupiček prijavnin bo namenjen Zavetišču za zapuščene
živali Ljubljana.

3. Tekmovanje bo potekalo v soboto 30. marca 2019 v Športni dvorani Kašelj (OŠ Kašelj),
Kašeljska cesta 119a v Ljubljani s pričetkom ob 10 uri.

4. Tekmovanje bo potekalo v dveh skupinah:
> mladinci, igralci in igralke letnik 1999 do 2008
> najmlajši, igralci in igralke letnik 2009 in kasneje.

5. Prihod udeležencev ter potrditev prijav bo v soboto 30. marca 2019 od 845 ure do 945 ure.
Otvoritev tekmovanja ob 955 uri in ob 10 uri pričetek tekmovanja s I. kolom.

6. Skupina mladincev in skupina najmlajših igrajo 9 kol, po švicarskem sistemu.

7. Igralni čas je 10 minut plus 5 sekund za potezo na igralca oz. igralko. Igra se z uporabo elektronskih ur.

8. Igra se po pravilih FIDE z dodatkom za pospešeni šah (vključno s členom A4)!,

9. Otvoritev turnirja je v soboto 30. 3. 2019 ob 1000 uri v igralni dvorani. Pred pričetkom
turnirja se objavi turnirski pravilnik na oglasni deski. Igralci in igralke potrdijo pravilnik z vpisom.

10. Kriteriji za delitev mest: V kolikor so osnovne točke enake se bodo upoštevali naslednji kriteriji: srednji Buholz koeficient, Buholz koeficient, boljši medsebojni rezultat, večje število zmag, večje število zmag z črnimi figurami, žreb.

11. Turnir bo prijavljen za SLO rating in za FIDE rating za pospešeni šah.

12. Najboljši bodo nagrajeni in sicer:
> skupina mladincev
o pokal prvi trije v absolutni konkurenci
o pokal najboljše dekle
o najboljši trije, posebej med dekleti in fanti prejmejo medalje v naslednjih
skupinah
> fantje in dekleta skupina 20 – letnik 1999-2000
> fantje in dekleta skupina 18 – letnik 2001-2002
> fantje in dekleta skupina 16 – letnik 2003-2004
> fantje in dekleta skupina 14 – letnik 2005-2006
> fantje in dekleta skupina 12 – letnik 2007-2008

 skupina najmlajših
o pokal prvi trije v absolutni konkurenci
o pokal najboljše dekle
o najboljši trije, posebej med dekleti in fanti prejmejo medalje v naslednjih
skupinah
> fantje in dekleta skupina 10 – letnik 2009
> fantje in dekleta skupina 9 – letnik 2010
> fantje in dekleta skupina 8 – letnik 2011
> fantje in dekleta skupina 7 – letnik 2012
> fantje in dekleta skupina 6 – letnik 2013
Mlajši igralci in igralke z nastopom v starejši skupini ne prejmejo medalj.
Podeljene bodo še praktične nagrade (odvisno od sponzorjev). Nekaj praktičnih nagrad bo za najboljše po uvrstitvah, nekaj ostalih nagrad po posebnem spisku, nekaj nagrad pa bomo izžrebali naključno! Spisek podelitve nagrad bo objavljen pred pričetkom tekmovanja v igralni dvorani in na klubski spletni strani.

13. Prostovolnji prispevek za igralko oziroma igralca znaša 10 €.

14. Igralec in igralka z najvišjim ratingom ne prispevata prispevka!

15. šahovske figure in ure zagotovi organizator.

16. Vsak udeleženec prejme malico.

17. Obvezne so prijave za nastop z navedbo osnovnih podatkov (priimek in ime, naslov
bivanja, datum rojstva, kategorija, naziv šole in kluba, elektronski naslov). Prijavo je potrebno poslati do 28. 3. 2019 na naslov Šahovski klub Komenda, Glavarjeva cesta 55a,
1218 Komenda ali na elektronski naslov franc.poglajen@pogi.si. Pregled prijav bo sproti objavljen na klubski spletni strani http://www.sah-komenda.com/.

18. Spisek sponzorjev in donatorjev bo sproti osvežen na spletni strani turnirja

19. Glavni sodnik je Franc Poglajen, državni šahovski sodnik, pomočnike zagotovi organizator. Morebitne pritožbe (izven pravil igre) bo reševal tričlanski turnirski odbor (z dvema namestnikoma) izbran iz prisotnih igralcev in spremljevalcev na samem tekmovanju. Pritožbo je potrebno najaviti v 5 minutah po končani partiji in jo oddati v pisni obliki glavnemu sodniku, ob njeni vročitvi je potrebno položiti kavcijo 50 evrov. Turnirski odbor reši pritožbo pred naslednjim kolom. Kavcija se v primeru pozitivno rešene pritožbe vrne predlagatelju

20. Šahistke ter njihovi spremljevalci/-ke med tekmovanjem niso zdravstveno ali nezgodno zavarovane, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova.

21. Za ostale informacije se obrnite na Anžeta Novak, telefon 031/714-364 ali po e-pošti novakanze89@gmail.com ali Franc Poglajen, telefon 041/325-685 oz. franc.poglajen@pogi.si.

22. Za starše in spremljevalce bo izveden poseben turnir. Igra se 5 kol po švicarskem sistemu, tempo igranja 10 minut na igralca-igralko. Prostovolnji prispevek za igralko oziroma igralca znaša 5 €. Najboljše čakajo lepe nagrade. Predhodne prijave se sprejemajo do 28. 3. 2019 na naslov kluba. Možno se bo prijaviti pred pričetkom turnirja v soboto 30. 3. 2019 do 9,45 ure.

Šahovski pozdrav!
predsednik
ŠD ŽELEZNIČAR
Brežan Jožef

 

sekretarka
ŠK Ljubljana
Darja Kapš

 

predsednik
ŠK Komenda
Franc Poglajen